logo

Onze Grimme varitron aardappelrooier is uitgerust met een opbrengstmeting waarbij het perceel in kaart wordt gebracht.

Tijdens de oogst wordt de opbrengst geregristeerd en na de oogst is het mogelijk om een uitdraai van het perceel te maken zodat u kan zien waar de opbrengst hoger of lager was. Aan de hand van deze informatie kunt u nagaan waardoor dit komt en eventueel op inspelen in de komende jaren.

Tijdens de oogst kunt u deze informatie ook gebruik om bijvoorbeeld een inschatting te maken van het aantal benodigde kisten of hoe groot de bewaarcel moet worden. Hierdoor kunt u hier op tijd op inspelen en hoeft u niet het laatste moment nog op zoek naar kisten of de keerwand te verplaatsen.